POSETA AKH U BEČU

Vesti

POSETA AKH U BEČU

U cilju unapređenja srpske uroginekologije i praćenja svetskih trendova u dijagnostici i terapiji u oblasti uroginekologije, Prim. dr Saša Ljuština i Prim. dr Aleksandra Gudović posetile su Univerzitetsku kliniku za obstetriciju i ginekologiju Opšte bolnice (AKH) u Beču. Načelnik Odeljenja za uroginekologiju, Profesor Wolfgang Umek, upoznao nas je sa organizacijom i načinom rada tog odeljenja. Novostečena saznanja implementiraćemo u srpsku uroginekologiju kroz sastanke i radionice koje će organizovati naše udruženje. Dogovorena je dalja saradnja koja će podsticati napredak u radu Srpske uroginekološke asocijacije i omogućiti afilijaciju Internacionalnoj uroginekološkoj asocijaciji (IUGA).

Prim. dr Ljuština, Profesor dr Bodner-Adler, Prim. dr Gudović

Prim. dr Ljuština

Prim. dr Gudović