PRVI SIMPOZIJUM SRPSKE UROGINEKOLOŠKE ASOCIJACIJE

Škola uroginekologije

PRVI SIMPOZIJUM SRPSKE UROGINEKOLOŠKE ASOCIJACIJE

Poštovani kolega,

U ime Srpske Uroginekološke Asocijacije (SUGA), pozivamo Vas da učestvujete na Prvom simpozijumu SUGA - Škola uroginekologije, koji će se održati 07.12.2018. godine u Beogradu.

Svrha ovog jedinstvenog sastanka je edukacija lekara u cilju poboljšanja ishoda lečenja pacijentkinja sa tegobama donjeg urinarnog trakta i poremećajima statike karličnog dna prezentovanjem aktuelnih stavova i novina u dijagnostičko-terapijskom pristupu.

Prvi simpozijum SUGA takođe ima za cilj da Vam kroz predavanja naših istaknutih stručnjaka pomogne da na jednostavan način razumete bazična teoretska i praktična znanja iz oblasti uroginekologije koja će Vam pomoći u svakodnevnom kliničkom radu.

Nadamo se da ćete moći da nam se pridružite na ovom informativnom simpozijumu.
 
Srdačno,
Prim. dr Saša Ljuština, predsednik SUGA

Program simpozijuma  LINK
Prijava za simpozijum LINK