Organi Srpske uroginekološke asocijacije

Organi udruženja

Organi Srpske uroginekološke asocijacije

UPRAVNI ORGANI

  • Skupština Udruženja
  • Upravni odbor Udruženja
  • Predsednik Udruženja

Predsednik: Prim. dr Saša Ljuština

Podpredsednici: Prim. dr Snežana Buzadžić, Dr Miloš Radović

Sekretar: Prim. dr Aleksandra Gudović

Datum osnivanja udruženja: 29.11.2017.