Informacije za pacijente

Informacije za pacijente

Informacije za pacijente

Vaginalna hirurgija sa uroginekologijom:

Veliki broj žena nakon 40. godine ima problem nevoljnog oticanja mokraće. Nažalost većina se ne javlja lekaru zbog stida ili neinformisanosti o mogućnostima lečenja. Na sreću, ovaj problem se može rešiti jednostavnim hirurškim procedurama sa visokim procentom uspešnosti.

Takođe, kod većine žena u zrelom dobu, kao posledica rađanja, dolazi do pojave spada vagine i karličnih organa (mokraćna bešika, materica, debelo crevo). Kvalitet života je značajno narušen. I ovaj problem se može rešiti hirurški, vaginalnim putem, bez rezova na stomaku i na taj način povratiti narušena funkcija karličnih organa ali i estetika.

 

Vrste vaginalnih operacija:

  • Tretman stres inkontinencije urina(nevoljno oticanje mokraće pri naporu-kašalj, kijanje, promena položaja tela, trčanje) – suburetralni sling (ugradnja tračice)
  • Tretman spadova karličnih organa i zidova vagine:
  • Spad mokraćne bešike-prednja plastika vagine ili podizanje bešike ugradnjom mrežice
  • Spad grlića materice ili cele materice-amputacija grlića ili vaginalna histerektomija(hirurško uklanjanje materice vaginalnim putem) sa ili bez adneksektomije (hirurško uklanjanje jajnika)
  • Spad debelog creva-zadnja plastika vagine ili podizanje debelog creva ugradnjom mrežice
  • Podizanje međice-perineorafija

 

Rad Konzilijuma za uroginekologiju Klinike za ginekologiju I akušerstvo KCS:

 

Na našoj Klinici organizovan je rad Konzilijuma za uroginekologiju u čijem sastavu su stručnjaci iz ove oblasti. Zadatak ovog Konzilijuma je da uspostavi preciznu dijagnozu i da za Vas odabere najbolji mogući tretman. Pregled ovog Konzilijuma omogućen Vam je sa uputom iz nadležnog Doma zdravlja.