Članstvo u Srpskoj uroginekološkoj asocijaciji

Članstvo

Članstvo u Srpskoj uroginekološkoj asocijaciji

Udruženje „Srpska uroginekološka asocijacija” je nezavisno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme, a koje okuplja lekare specijaliste ginekologije i akušerstva i specijaliste urolоgije, kao i lekare  drugih specijalnosti čija je aktivnost od koristi za rad Udruženja.

Biće nam čast da nam se pridružite

Preuzmite pristupnicu

Primer uplatnice:

Skeniranu uplatnicu kao i popunjenu pristupnicu neophodno je poslati na mail: suga.kga@gmail.com