Dobrodošli na sajt Srpske uroginekološke asocijacije

„Srpska uroginekološka asocijacija“ (SUGA) osnovana je 29.11.2017.godine. Osnovali su je lekari Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije: Prim dr Saša Ljuština, Prim dr Aleksandra Gudović, Prim dr Snežana Buzadžić i Dr Miloš Radović. Demografska slika naše zemlje se dramatično promenila. Građani Srbije su među najstarijima u svetu. Više od petine građana su stariji od 65 godina, a isto toliko ima onih u dobi između 50 i 65 godina. Samim tim sve češće se u našim ambulantama srećemo sa spadom karličnih organa i nevoljnim oticanjem urina, što su problemi koji se javljaju kod starijih pacijentkinja.  Posledično se povećava potreba za vaginalnom i uroginekološkom hirurgijom. Na žalost, samo mali broj lekara u Srbiji je adekvatno edukovan za ovu vrstu hirurgije. Upravo je osnovni cilj ovog udruženja  edukacija lekara na polju vaginalne hirurgije i uroginekologije kroz organizovanje stručnih sastanaka i radionica, razvoj saradnje sa međunarodnim udruženjima i unapređenje naših znanja i veština posetama drugim svetskim klinikama i internacionalnim kongresima.

Biće nam čast da nam se pridružite (ČLANSTVO).

AKREDITOVANI SASTANAK:

Kontakt